Poradnia Rodzinna w Skoczowie Sp. z o.o.

...w trosce o Ciebie i Twoją rodzinę

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacje dt. wystawiania recept

Email Drukuj PDF

Informacje dotyczące wystawiania recept:

Przy kontynuowaniu leczenia zaordynowanego przez lekarza specjalistę lekarz POZ może wystawić recepty (nie jest zobligowany!), o ile otrzyma pisemną informację od specjalisty wg wzoru określonego przez NFZ, z pieczątką specjalisty.

Powtórne przepisanie leków, bez wizyty u lekarza „zaocznie” jest możliwe w niektórych przypadkach ale tylko przez TEGO SAMEGO LEKARZA, KTÓRY ZBADAŁ PACJENTA, POSTAWIŁ DIAGNOZĘ I ZLECIŁ ZAŻYWANIE TEGO LEKU o ile pacjent jest regularnie badany przez tego lekarza i stosuję się do zaleceń.

1/ Powtarzanie leków przepisanych przez specjalistę

Prawo do kontynuowania leczenia zaordynowanego przez lekarza specjalistę mają wyłącznie lekarze będący lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego. Regulacje odnoszące się do ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych (dalej OWU)1 mają zastosowanie wyłącznie do lekarzy mających status „świadczeniodawców". Zgodnie z par. 12 ust. 6 OWU „lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma prawo kontynuować leczenie farmakologiczne świadczeniobiorcy zastosowane przez lekarza w poradni specjalistycznej, jeżeli posiada informację, o której mowa w ust. 5". Oznacza to, że lekarz POZ ma prawo kontynuować leczenie zlecone przez lekarza specjalistę (np. kardiologa, neurologa), jeżeli dysponuje odpowiednimi informacjami na temat specjalistycznego procesu leczenia. Do informacji tych należy zaliczyć:

· rozpoznanie,

· informacje o przyjętym sposobie leczenia,

· informacje o zaordynowanych produktach leczniczych, schemacie i sposobie ich dawkowania,

· informacje dotyczące rokowania,

· informacje o terminach wizyt kontrolnych.

1) Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z 6.05.2008 r.
(Dz. U. 2008 r., nr 81, poz. 484).

Lekarz POZ może wystawić recepty (nie jest zobligowany!), o ile otrzyma pisemną informację
od specjalisty wg wzoru określonego przez NFZ, z pieczątką specjalisty.


2/ Powtórnego przepisania leków, bez wizyty u lekarza

„Zaoczne" wystawienie recepty jest możliwe w sytuacji, gdy pacjent, który cyklicznie przyjmuje leki przepisane na podstawie badania przeprowadzonego przez lekarza, nie zgłasza pogorszenia stanu zdrowia, dodatkowych dolegliwości oraz stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących wykonania badań diagnostycznych i odbycia wizyt kontrolnych. W przypadku, gdy stan zdrowia pacjenta nie ulega zmianie, a pacjent stosuje się do zaleceń lekarza związanych z „kontrolowaniem" przebiegu procesu terapeutycznego, „zaoczne" wystawienie recepty jest dopuszczalne i nie naraża lekarza na poniesienie odpowiedzialności prawnej.

Receptę „zaocznie” może wystawić TEN SAM LEKARZ, KTÓRY ZBADAŁ PACJENTA, POSTAWIŁ DIAGNOZĘ I ZLECIŁ ZAŻYWANIE TEGO LEKU.

Źródło: http://www.gazetalekarska.pl/xml/nil/gazeta/numery/n2011/n201108/n20110821

 

Poprawiony: wtorek, 17 stycznia 2012 14:09