Poradnia Rodzinna w Skoczowie Sp. z o.o.

...w trosce o Ciebie i Twoją rodzinę

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF
Idąc do lekarza, należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający opłacanie składek.

Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia zobowiązana jest przedstawić potwierdzenie prawa do ich uzyskania.

Do autoryzacji świadczeń medycznych pacjentów w placówkach służby zdrowia na obszarze województwa śląskiego służy elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego. Elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego wydawana przez Śląski OW NFZ jest dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczeni zamieszkujący w województwie śląskim korzystając z usług medycznych na swoim terenie powinni każdorazowo okazywać kartę. W przypadku utraty prawa do świadczeń zdrowotnych karta zostaje zablokowana. Obecnie są w użyciu zarówno karty wydane przez Śląską Regionalną Kasę Chorych (z logo kasy), jak i karty wydane po 01.04.2003 r. z nadrukiem NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA.

Do czasu wydania Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń
jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,np.:

  • odcinek emerytury lub renty,
  • aktualna rodzinna legitymacja ubezpieczeniowa albo zgłoszenie do ubezpieczenia (druk ZCZA lub ZCNA) wraz z ważną legitymacją studencką/szkolną,
  • w przypadku studentów ubezpieczonych przez uczelnię - ważna legitymacja studencka wraz z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie do ubezpieczenia,
  • potwierdzenie przelewu składek (w przypadku osób pracujących na własny rachunek i ubezpieczających się dobrowolnie, emerytów i rencistów)
W przypadku stanu nagłego, dokument może być przedstawiony nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory nadal przebywa w szpitalu, lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej.
Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia. !